Chính sách Đổi – Trả hàng hóa

Chính sách đổi trả 1- Điều kiện áp dụng chính sách đổi sản sản phẩm: – Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác nhận bởi Nhà sản xuất/Nhà cung cấp. – Thời gian đổi sản phẩm trong vòng ba mươi (07) ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn bán hàng của NPRO.vn. – Sản phẩm ...